Tu jesteś > Strona Główna > Artykuły > Przedawnienie składek ZUS

Przedawnienie składek ZUS

Data dodania:
2023-02-09 14:49:04

Składki ZUS są to obowiązkowe, jak również dobrowolne składki płacone częściowo lub w całości przez pracowników oraz przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co się dzieje, jeśli nie zostaną opłacone? Kiedy ulegają przedawnieniu? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Kiedy składki ZUS ulegają przedawnieniu?

Nieopłacone składki ZUS stanowią zadłużenie osoby zobowiązanej do terminowego uiszczania tego rodzaju świadczeń. W związku z tym w takim przypadku ZUS staje się wierzycielem i może żądać natychmiastowej zapłaty zaległości z odsetkami za opóźnienie. Ile ma na to czasu? Kiedy składki ZUS ulegają przedawnieniu?

Otóż – zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych – należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Czy bieg przedawnienia składek ZUS może zostać przerwany lub zawieszony?

Jak najbardziej, może się to stać w określonych przypadkach.W przypadku przerwania biegu przedawnienia nakazu zapłaty nie wlicza się do niego wyznaczonego okresu, a po jego zakończeniu bieg zostaje wznowiony. Za przyczyn, które powodują zawieszenie biegu przedawnienia, uznaje się:

  • ● podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony (do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego),
  • ● przypadek, w którym wydanie decyzji uzależnione jest od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (do dnia, w którym orzeczenie sądu lub decyzja innego organu uprawomocni się i nie może trwać dłużej niż 2 lata),
  • ● wydanie decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia (od dnia wszczęcia postępowania do dnia uprawomocnienia się decyzji),
  • ● zawarcie umowy o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty należności składkowych (od dnia podpisania umowy do dnia terminu płatności odroczonej należności lub dnia spłaty ostatniej raty),
  • ● zgon dłużnika (od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, przy czym zawieszenie nie może trwać dłużej niż 2 lata).

Jeśli chodzi zaś o przerwanie biegu przedawnienia składek ZUS, ma to miejsce w przypadku ogłoszenia upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

Aktualności


2023-03-21 15:21:07

Lato tuż za rogiem, a Ty zastanawiasz się, jak dobrać idealny strój kąpielowy do swojej sylwetki? Jeśli posiadasz mały biust, nie musisz się martwić! Sprawdzone rozwiązania czekają na Ciebie! Poniżej przedstawiamy trzy modele, które podkreś...

Więcej

2023-03-01 15:44:27

Ukruszony lub złamany ząb to bardzo poważny problem, którego absolutnie nie powinno się lekceważyć. W tej sytuacji należy czym prędzej umówić się na wizytę w profesjonalnym i sprawdzonym gabinecie stomatologicznym, aby specjalista ocenił st...

Więcej

2023-02-27 15:43:02

Rozmowa kwalifikacja to spotkanie formalne, które wymaga wyboru odpowiedniego stroju. Kandydat zyska w oczach potencjalnego pracodawcy, gdy będzie się prezentował nienagannie i elegancko. Ważne są również detale, takie jak biżuteria. Co war...

Więcej